VBM Consulting
 
VBM Consulting » ZAKRES USŁUG DORADCZYCH » Value Based Management

Value Based Management

Zarządzanie ukierunkowane na wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy

„Celem przedsiębiorstwa powinna być maksymalizacja wartości dla akcjonariusza w długim okresie czasu”

Euroshareholders Corporate, Governance Guidelines 2000

Value Based Management jest podejściem, które pozwala naprowadzić przedsiębiorstwo na ścieżkę budowania wartości (maksymalizowania wartości spółki dla jej akcjonariuszy)

VBM składa się z trzech obszarów działań:

 • Mierzenie wartości (metody wyceny rynkowej i fundamentalnej)
 • Zarządzanie wartością (optymalizacja wnętrza przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji wartości)
 • Budowanie wartości (szukanie źródeł zwiększenia i maksymalizacji wartości poprzez długoterminowe strategie rozwoju).

Istotą Value Based Management jest uznanie długoterminowego kreowania wartości za nadrzędny cel przedsiębiorstwa.
VBM pomaga w określeniu konkretnych celów firmy, do których powinno się dążyć, a także w opracowaniu i wyborze strategii realizacji wzrostu wartości wraz z określeniem środków do jej realizacji. VBM zapobiega przeciwstawianiu się konkurencyjnych względem siebie interesów, wyznaczając jeden wspólny cel, ukierunkowując tym samym wszystkie zasoby społki na jej zrównoważony rozwój.

Metodyka Value Based Management wprowadza do przedsiębiorstwa spójność i jednoznaczność w zakresie:

 • Misji
 • Strategii
 • Sposobu zarządzania
 • Kultury organizacyjnej
 • Komunikacji wewnętrznej
 • Struktury organizacyjnej
 • Procesów decyzyjnych
 • Metod pomiaru efektywności
 • Systemów motywacyjnych  

 Polecana literatura:

 • Rapport A.: Creating Shareholders Value
 • G.Arnold, M.Davies, Value - Based Management, 2000
 • J.D. Martin, J.W.Petty, Value Based Management The Corporate to the Shareholder Revolution, 2000
 • Value Based Management, Paul A. Sharman, President, Focused Management Information Inc., 1999
 • Materiały J.H.M. de Jonge Management & Advies
 • Portal http://www.valuebasedmanagement.net