VBM Consulting
 
VBM Consulting » O FIRMIE » Profil działalności

Profil działalności

VBM Consulting jest wiodącą w Polsce firmą specjalizującą się od 2002 roku we wdrożeniach najlepszych praktyk zarządzania zgodnych z metodyką Value Based Management, czyli zarządzaniem opartym o wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy. Oferujemy kompleksowy zakres usług doradczych w zakresie wieloletnich strategii rozwoju, fuzji i przejęć, wycen oraz wprowadzania spółek na rynek publiczny. Metodyka VBM z powodzeniem nadaje się do zastosowania w firmach z dowolnego sektora, o czym m.in. świadczy nasze doświadczenie oraz zrealizowane przez nas projekty.

Naszym założeniem jest taka realizacja projektów, aby stanowiły one zarówno dla dla kluczowej kadry klienta, jak i dla nas przygodę intelektualną. Za żadne wynagrodzenie nie podejmiemy się opracowania „martwego dokumentu” na półkę, ale często realizujemy szczególnie ciekawe projekty, za symboliczną cenę połączoną z tzw. success fee, w tym przekazywanym w postaci opcji zakupu akcji. Największą satysfakcją dla nas jest skuteczny transfer posiadanego know-how i wspólna praca z menedżerami klienta w celu opracowania dokumentu, który traktowany przez nich będzie jak ich własny. Takie podejście gwarantuje sukces wynikający z późniejszego skutecznego wdrożenia opracowanych strategii i zadań.

Specjalizujemy się w:

  • budowaniu wieloletnich strategii ukierunkowanych na budowę wartości, głównie dla spółek prowadzących działalność opartą na wiedzy (Knowledge Based Companies)
  • identyfikacji głównych generatorów wartości (value drivers) spółek, w tym również elementów Kapitału Intelektualnego
  • reorganizacji spółek mającej na celu zwiększenie produktywności zasobów i wbudowanie wewnętrznych mechanizmów motywujących całą organizację do aktywności zwiększającej wartość spółki dla akcjonariuszy,
  • przeprowadzaniu transakcji M&A (zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów zakończonych transakcją) i dalszej integracji spółek (post merger integration),
  • pozyskiwaniu finansowania do Spółki w tym inwestorów strategicznych lub finansowych,
  • opracowywaniu wieloletnich modeli finansowych oraz wycenie wartości spółek.

Szczegółowa charakterystyka naszej oferty znajduje się w dziale zakres usług doradczych.