VBM Consulting
 
VBM Consulting » O FIRMIE » Zespół » Zygmunt Grajkowski

Zygmunt Grajkowski

Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie pracy w obszarze inwestycji kapitałowych w tym transakcji fuzji i przejęć oraz konsultingu strategicznego nakierowanego na wzrost wartości spółki zwłaszcza w sektorach nowych technologii i usług.W roku 1986 ukończyłem studia w trybie indywidualnego toku nauczania na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, a w roku 1994 studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu „Zarządzanie Finansami i Inwestycjami Kapitałowymi”.

W roku 1987 wspólnie z przyjaciółmi założyłem Technimex - jedną z pierwszych spółek prawa handlowego w Polsce (z numerem rejestrowym RHB 123). Przez ponad osiem lat, jako prezes spółki, kierowałem jej rozwojem wdrażając nowatorskie techniki zarządzania i kontrolingu. Stosowane w mojej spółce metody zarządzania finansowego i strategicznego zdobyły uznanie jury międzynarodowego konkursu World Young Achiver Award, (współorganizowanego w Polsce przez redakcję Rzeczpospolitej), w efekcie czego w roku 1995 zostałem zwycięzcą polskiej edycji tego konkursu.

W tym samym roku zainicjowałem i przeprowadziłem jedną z pierwszych w Polsce fuzji ze swoim byłym konkurentem – spółką KOMA SA. W nowym holdingu odpowiadałem, jako wiceprezes ds. strategii i finansów za integrację operacyjną połączonych spółek, oraz opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju grupy kapitałowej.W roku 1996 sprzedałem swoje udziały w holdingu KOMA-Technimex spółce Prokom SA.

W 1996 roku międzynarodowa firma doradcza Price Waterhouse zaproponowała mi pozycję Dyrektora w polskim departamencie Corporate Finance, gdzie odpowiadałem za usługi M&A (mergers & acquisitions). W PW prowadziłem kontrakty związane z reprezentowaniem międzynarodowych koncernów przy kupnie przedsiębiorstw w PolsceReprezentowałem także polskie, prywatne spółki w procesie pozyskiwania inwestora strategicznego. Zajmowałem się również opracowaniem i wprowadzeniem na rynek polski nowej usługi związanej z wdrażaniem technik (Value Based Management) oraz narzędzi informatycznych (ValueBuilder) wspomagających metodę zarządzania ukierunkowanego na wzrost wartości spółki.

Pod koniec roku 1997, największy w naszej części Europy fundusz inwestycyjny typu Private Equity zarządzany przez Enterprise Investors zaproponował mi pozycję wiceprezesa odpowiedzialnego za inwestycje w sektorze nowych technologii. W kolejnym roku zostałem Partnerem w Enterprise Investors Corporation. W ciągu pięciu lat pracy brałem udział w analizie modeli biznesowych, wyników finansowych i dyskusjach planów rozwoju kilkudziesięciu spółek rocznie. Przeciętnie, kilkanaście projektów o wartości łącznej około 50 mln USD w skali roku uzyskiwało finansowanie od zarządzanych przez EI funduszy.

Łączna wartość zainwestowanych środków w tym okresie wyniosła kilkaset mln USD w kilkadziesiąt projektów. Jako członek zarządu Enterprise Investors brałem udział w ocenie i dyskusji strategii rozwoju oraz wyników operacyjnych spółek będących w naszym portfelu. Również będąc członkiem, a w wielu wypadkach przewodniczącym Rad Nadzorczych (w tym spółek giełdowych), aktywnie włączony byłem w procesy budowania strategii rozwoju, konstrukcji budżetów operacyjnych i finansowych oraz monitorowania bieżących wyników nadzorowanych spółek.

Na zaproszenie amerykańskich funduszy venture capital powiązanych z Enterprise Investors poprzez wspólne, międzynarodowe fundusze inwestycyjne, miałem okazję do kilku wyjazdów studyjnych do USA, gdzie zapoznawałem się z modelami zarządzania spółek portfelowych. Przez cały okres swojej zawodowej działalności uczestniczę aktywnie w specjalistycznych forach wymiany wiedzy w interesujących mnie dziedzinach biorąc udział w wielu kongresach, konferencjach i szkoleniach zarówno jako uczestnik (m.in. szkoleń prowadzonych przez . M.Portera, R.Kaplana, T.Copeland) jak i w roli zaproszonego eksperta (w dziedzinie Kapitału Intelektualnego, wycen wartości , kosztu kapitału własnego).

W 2002 roku założyłem własną spółkę konsultingową VBM Consulting która zrealizowała z sukcesem ponad 60 projektów typu M&A i usług doradczych w zakresie budowy strategii wzrostu wartości spółek dla ich akcjonariuszy.

Zobacz także: Konsultanci VBM Consulting

 

Zygmunt Grajkowski started as an entrepreneur and founder of one of the first Polish IT businesses in 1985 and managed it for over 10 years to grow organically and through merger and finally sold to strategic investor. In 1995 he was granted with “World Young Businessman Achiever” award by WorldCom Group and Rzeczpospolita daily and with the title of “Man of the Year” appointed in the year 2000 by ITC chapter in Poland.   Mr. Grajkowski owns over 25 years of combined experience in IT industry and venture capital in top managerial positions in Poland.
Formerly served as a director in the M&A corporate finance department of Price Waterhouse in Poland, and has five years experience as Partner of Enterprise Investors - managers of the largest Venture Capital/Private Equity funds in Central Europe. Since 2002 Mr. Grajkowski has been involved - through his own company Value Based Management Consulting specializing in valuations of intellectual capital based companies - in over 40 technology sector capital transactions in Poland and CEE. 


Linki zewnętrzne: