VBM Consulting
 
VBM Consulting » ZAKRES USŁUG DORADCZYCH » 3D VBM Growth Model

3D Value Based Management Growith Model

Wieloletnia strategia rozwoju

Całościowe podejście do strategii wzrostu Spółki

Unikalność zastosowania metodyki Value Based Management do opracowania strategii wzrostu spółki polega na dualnym ujęciu działalności biznesowej w aspekcie rynkowo-produktowym oraz finansowo-kapitałowym. Oba te aspekty (jak dwie strony tej samej monety) są immanentnymi atrybutami każdej działalności gospodarczej i dopiero ujęte razem opisują ją w sposób pełny.

Strategie opracowywane wyłącznie przez specjalistów z zakresu rynku i marketingu są pozbawione twardych, finansowo-kapitałowych punktów odniesienia i trudne do oceny, w którym momencie jeszcze zwiększają wartość spółki dla akcjonariusza, a w którym już ją niszczą. Natomiast wykonane przez ekonomistów strategie zwykle ograniczają się do wieloletnich planów finansowych są z reguły pozbawione polotu, innowacyjności i mogą gubić ciekawe niestandardowe kierunki rozwoju.


Oferta VBM Consulting:

Przedmiotem oferty VBM Consulting jest opracowanie wieloletniego planu strategicznego rozwoju firmy składającego się z następujących elementów: