VBM Consulting
 

IPO

Proces IPO (wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych)

Co upublicznienie daje spółce i jej akcjonariuszom?

 • Łatwiejsza "kontraktacja" - spółki giełdowej nie trzeba tak bardzo prezentować jak prywatnej.
  • Decyzja o uplasowanie zlecenia w spółce giełdowej jawi się decydentom jako mniej ryzykowna.
 • Większą wiarygodność finansowa.
 • Niższe ryzyko - wyższą zdolność kredytową.
 • Możliwość pozyskania tańszego kapitału z emisji papierów dłużnych, np. na realizację projektów inwestycyjnych, dla których finansowanie kapitałem własnym byłoby nieopłacalne.
 • Możliwość szybkiego pozyskania kapitału z giełdy, co w wypadku pojawianie się możliwości atrakcyjnych inwestycji umożliwia ich realizację.
 • Wzmocnienie wizerunku spółki (spółki publiczne postrzegane są jako stabilniejsze i bardziej transparentne).
 • Podwyższenie wartości rynkowej (brak dyskonta za niepłynność akcji).
 • Łatwiejsze pozyskanie nowych lub zatrzymanie dotychczasowych pracowników.

Co upublicznienie daje pracownikom?

 • Praca w stabilnej, transparentnej organizacji
 • Wyższy prestiż i znaczenie wpisu w CV
 • Wymiarowanie finansowe (w konkretnym złotówkowym wymiarze) wartości opcji managerskich dla kluczowych pracowników.

 

wsparcie VBM Consulting w zakresie procesu IPO

Oferta VBM Consulting w zakresie wsparcia w procesie IPO obejmuje:

 • Pełnienie roli Project Managera całego procesu i Doracy Finasnsowego w procesie wprowadzania spółki na giełdę papierów wartościowych
  • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu procesu z uwzględnieniem wszystkich szczegółowych etapów i produktów (deliverables), które powinny powstać w ramach projektu
  • Zarządzanie projektem zgodnie z harmonogramem
  • Monitorowanie i zarządzanie ryzykami odchyleń od założonych terminów
 • Wsparcie w zakresie wyboru pozostałych podmiotów uczestniczących w procesie IPO
  • Doradztwo w określaniu zadań podmiotów takich jak:
   • Dom Maklerski
   • Kancelaria Prawnicza
   • Audytor Finansowy
   • Agencja IR i PR
  • Wsparcie procesu negocjacji warunków umowy z tymi podmiotami
  • Koordynacja i nadzór nad realizowanymi przez wybrane podmioty pracami
 • Zdefiniowanie strategii spółki i opisanie jej w ramach standardowych dokumentów w procesie IPO
  • Określenie oraz opis strategii rozwoju spółki na potrzeby informacyjne potencjalnych inwestorów
  • Przygotowanie materiałów, które wykorzystane będą jako elementy składowe w typowych dokumentach w procesie IPO:
   • Prospekcie emisyjnym
   • Prezentacji inwestorskiej
   • Dane źródłowe do wykorzystania w raporcie analitycznym DM.
 • Nadzór nad komunikacją z inwestorami
  • Zaplanowanie czytelnej strategia komunikacji do inwestorów (IR) związanej z upublicznieniem Spółki w tym jej synchronizacji z komunikacją do wewnątrz i na zewnątrz spółki.
  • Przygotowanie Zarządu Spółki i akcjonariuszy do spotkań z inwestorami (w tym one-to-one) i przedstawiania prezentacji inwestorskich
 • Przygotowanie na potrzeby Zarządu spółki i jej akcjonariuszy wieloletniego modelu finansowego oraz wyceny rynkowej wartości spółki służących do:
  • Oszacowania zapotrzebowania na kapitał oraz oczekiwanych stóp zwrotu dla każdego projektu z zaplanowanego portfela inwestycyjnego
  • Oszacowania optymalnej struktury kapitałów spółki, a w szczególności obliczenia wielkości emisji i/lub sprzedaży akcji aktualnych akcjonariuszy w ofercie pierwotnej
  • Obliczeń wartości spółki pre- i post-money oraz oszacowania widełek cen akcji w ofercie IPO