VBM Consulting
 
VBM Consulting » ZAKRES USŁUG DORADCZYCH » Value Based IC Management

Value Based IC Management (zarządzanie kapitałem intelektualnym)

Kapitał Intelektualny

Kapitał intelektualny (IC) to "ukryty" potencjał rozwoju przedsiębiorstwa, który nie jest w pełni ujęty w oficjalnej sprawozdawczości finansowej firmy, głównie to, co tkwi w głowach członków organizacji, jak i te wartości niematerialne, które pozostają w przedsiębiorstwie, gdy oni je opuszczają. Potencjał ten obejmuje zarówno połączoną wiedzę, umiejętności, zdolności i innowacyjność poszczególnych pracowników przedsiębiorstwa do sprawnego wykonywania zadań, kulturę organizacyjną jak i wszystko, co jest zdolnością przedsiębiorstwa do generowania dochodu z wartości nie ujętych w konwencjonalnym bilansie. Oczywiście nie każda wiedza jest wartościowym kapitałem intelektualnym,  staje się nim dopiero gdy wytwarza aktywa intelektualne, które można wykorzystać do osiągnięcia sprzedaży i zysków dla przedsiębiorstwa.

Kapitał Intelektualny składa się z trzech podstawowych elementów:

 • Zasoby ludzkie (obejmuje wszystkie umiejętności, wiedzę i doświadczenie pracowników i menedżerów przedsiębiorstwa)
 • Zasoby organizacyjne (zdolność organizacji do przechowywania i wspierania kapitału ludzkiego)
 • Zasoby relacyjne (portfel klientów oraz partnerów) 

Zasoby ludzkie oraz organizacyjne funkcjonują w środowisku wewnętrznym, które można określić jako kulturę oraz klimat organizacji, z kolei zasoby relacji funkcjonują w otoczeniu rynkowym (zewnętrznym). 

Wszystkie elementy IC wpływają w różny sposób na wartość spółki, jednak ich wartość jest determinowana przez:

 • wartość rynkową (obliczaną transakcyjnie, czyli za ile można by sprzedać dany element na rynku, np. znak firmowy lub patent)
 • lub wartość obliczaną metodą dochodową (np. DCF)
   


Elementy IC 


Oferta VBM Consulting w zakresie zarządzania Kapitałem Intelektualnym obejmuje:

 


Bibliografia:

 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001
 • Patrick H. Sullivan, Value - Driven Intellectual Capital How to Convert Intangible Corporate Assets Into Market Value, John Willey & Sons Inc, 2000
 • Bernard Marr, Perspectives on Intellectual Capital. Multidisciplinary insights into management, measurement and reporting., Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005
 • Thomas A. Stewart, The New Wealth of Organizations: Intellectual Capital, 1997
 • Chun Wei Choo, Nick Bontis, The Strategic Management of Intellectual Capital and Organization Knowledge, 2002
 • Jonatan Low, Pam Cohen Kalafut, Niematerialna wartość firmy ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, 2004
 • Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Jac Fritz-Enz
 • Rejuvenating corporate IC by co-opting customer competence, Gibbert, Leibold, Voelpel, Journal of IC, 2001
 • Accounting „gets real” in dealing with virtual manufacturing, Journal of IC, 2005
 • Juergen H. Daum, Intangible Assets and Value Creation, John Willey & Sons Inc, 2003
 • Lanning Bryer, Melvin Simensky, Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions, John Willey & Sons Inc, 2002
 • Jonatan Low, Pam Cohen Kalafut, niematerialna wartość firmy ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, 2004
 • Dorota Dobija, Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2003
 • Dorota Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2003
 • Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business School Press, 1997
 • Frans Poels, wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzen jak wprowadzać efektywny system, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wwydawniczy ABC, 2000
 • Gordon V. Smith, Russell L. Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Willey & Sons Inc, 2003
 • Robert F. Reilly, Robert P. Schweihs, Valuing Intangible Assets, McGraw- Hill, 1998
 • Jac Fitz-enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, 2001
 • Karl Erik Sveiby, The new organizational wealth. Managing & Measuring Knowledge- Based Assets, Berrett- Koehler Publishers Inc, 1997
 • Nermien Al-Ali , Comprehensive Intellectual Capital Management: step- by- step., John Willey & Sons Inc, 2003
 • Thomas H. Davenport, Thinking for a Living. How to get better performance and results from Knowledge Workers, Harvard Business School Press, 2005
 • Thomas A. Stewart, The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the 21st century Organization, Currency Doubleday, 2001
 • Goran Roos, Stephen Pike, Lisa Fernstrom, Managing Intellectual Capital in Practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005
 • Daniel Andriessen, Making sense of Intellectual Capital. Designing a Method for the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
 • Chun Wei Choo, Nick Bontis, The Strategic Management of Intellectual Capital and Organization Knowledge, Oxford University Press, 2002
 • Carl Frappaolo, Knowledge Management, Capstone Publishing, 2006
 • Suliman Al.-Hawamdeh, Knowledge Management: Cultivating knowledge professionals, Chandos Publishing, 2003
 • Toffler, A. and Toffler, H. (1980), The Third Wave, William Morrow: NY.