VBM Consulting
 

Okresowe oceny pracownikĂłw

System 360 stopni jest uznanym i sprawdzonym zaawansowanym systemem ocen okresowych służącym do określania kompetencji oraz postawy poszczególnych pracowników. Największą zaletą systemu jest fakt, że pracownik poddawany jest ocenie z punktu widzenia wszystkich współpracujących z nim grup:

 • wewnętrznych klientów (inne działy),
 • współpracowników,
 • podwładnych,
 • zwierzchników,
 • zewnętrznych partnerów (np. przedstawicieli zewnętrznego dystrybutora).

Ocenie powinni podlegać przede wszystkim:

 • pracownicy objęci systemem motywacyjnym,
 • kierownicy działów
 • pracownicy wybranych działów usług wewnętrznych (np. księgowość, IT, itd.)

Ankieta w badaniu 360 stopni zawiera pytania oceniające najczęściej cztery perspektywy jakości pracy danego pracownika:

 • Zorientowanie na wydajność
 • Umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Umiejętności analityczne
 • Zorientowanie na innych pracowników („miękkie” elementy komunikacji interpersonalnej, np. zaufanie do innych, itd.)

Każda z perspektyw składa się z szeregu zagadnień, do których dopasowane są odpowiednie kryteria oceny. Każde zagadnienie oceniane jest wg ściśle określonej skali.


Oferta VBM Consulting w zakresie systemów okresowej oceny pracowników:

 • Identyfikacja grup pracowników objętych system okresowych ocen
 • Wsparcie w zakresie opracowania kryteriów i skali ocen
 • Wsparcie w zakresie wdrożenia systemy i powiązania go z systemem motywacyjnym

Zobacz także: systemy motywacyjne dla pracowników