VBM Consulting
 

Systemy motywacyjne

System motywacyjny ukierunkowany na wzrost wartości spółki

Istotą Value Based Motivational Systems jest wprowadzenie tożsamości partykularnych celów pracowników z celami całego przedsiębiorstwa a w szczególności jego akcjonariuszy. Tak rozumiany system motywacyjny skłania pracowników do tego, by próbując osiągnąć cele osobiste, realizowali cele spółki.

Motywowanie ludzi polega na skłonieniu ludzi do robienia właściwych rzeczy dla organizacji poprzez sprawienie, że sami chcą to zrobić a nie ponieważ im to robić kazano.

Wdrożenie systemu motywacyjnego pozytywnie wpływa na zmianę dotychczasowego podejścia pracowników do wykonywanej pracy:

  • zmotywowani pracownicy z przyjemnością przychodzą do pracy
  • zmotywowani pracownicy zwracają większą uwagę na jakość wykonywanej pracy
  • zmotywowani pracownicy są bardziej produktywni
  • pracownicy w czasie realizacji pracy dokonują wyborów, system motywacyjny jest mapą pozwalającą im wybrać właściwie.
  • ludzie z założenia chcą mieć cel i chcą do niego dążyć – system motywacyjny stawia przed nimi konkretne cele i wymierne korzyści wynikające z ich osiągnięcia.

System motywacyjny możne składać się z motywacji finansowej (wynagrodzenie) oraz pozafinansowej (szkolenia, opieka medyczna, samochód służbowy, itd.). Istotnym elementem systemu motywacyjnego jest wynagrodzenie. Rola wynagrodzenia w systemie motywacyjnym każdej organizacji jest bardzo istotna.

Systemy motywacyjne wdrażane przez VBM Consulting obejmują systemy motywacji finansowej zarówno kadrę zarządzającą najwyższego szczebla (Zarząd), jak i pozostałych kluczowych pracowników (Handlowcy, Produkt Managerowie, Project Managerowie, kierownicy działów, itd.).

Czynnikiem rozróżniającym systemy dla poszczególnych grup pracowników jest dobór odpowiednich motywatorów. Zarząd powinien być motywowany od wyników całej spółki (np. wzrost wartości spółki), natomiast pozostali pracownicy od elementów, na które mają rzeczywisty wpływ (np. masa pozyskanej marży).

systemy motywacyjne

W przypadku kluczowej kadry zarządzającej bardzo ważnym zadaniem systemu motywacyjnego jest wprowadzenie długoterminowego elementu motywacji. W tym celu najczęściej stosuje się opcje menedżerskie, w postaci których wypłacana może być część lub całość premii. Opcje menedżerskie są jednocześnie najlepszym sposobem na zrównanie celów menedżerów z celami akcjonariuszy, wspólnym celem staje się bowiem wzrost wartości akcji spółki Opcje na akcje motywują zarządzających do działań bardziej ryzykownych, lecz przynoszących znacznie lepsze wyniki.


Oferta VBM Consulting w zakresie systemów motywacyjnych:

  • Identyfikacja grup pracowników uwzględnionych w systemie motywacyjnych
  • Opracowanie zasad obliczania wynagrodzenia bazowego dla poszczególnych grup pracowników
  • Opracowanie założeń do systemu opcji menedżerskich

Zobacz także: Oceny okresowe pracowników