VBM Consulting
 

Business Due Diligence

Działalność gospodarczą cechuje duża bezwładność i ciągłość zjawisk. Przyszłość gospodarcza z reguły jest kontynuacją osiąganych historycznie wyników, dlatego kluczowym elementem analizy biznesowej spółki (Business Due Diligence) będącej potencjalnym celem akwizycji jest dokładna analiza aktualnego stanu biznesowego i finansowego spółki.


Oferta VBM Consulting w zakresie Business Due Diligence:

  • Analiza otoczenia rynkowego, na którym działa spółka (cel akwizycji): rynek, i jego segmenty, analiza konkurencji
  • Charakterystyka spółki, jej historii, profilu działania, struktury akcjonariatu, kluczowych zasobów, organizacji wewnętrznej, modelu biznesowego
  • Charakterystyka oferty produktowej
  • Opracowanie matrycy produktowo-segmentowej dla spółki prezentującej przychody firmy w podziale na główne linie biznesowego oraz główne rynki docelowe
  • Zdefiniowanie i opis nisz strategicznych (głównych segmentów rynków produktowych generujących wartość dla spółki)
  • Opracowanie modelu finansowego zawierającego dane historyczne oraz zamodelowane prognozy na okres trzech lat
  • Opracowanie wyceny wartości spółki metodami rynkowymi (metoda porównawcza) i fundamentalnymi (DCF, APV, EVA)

Zobacz także: Pozostałe elementy oferty w zakresie M&A