VBM Consulting
 

Legal Due Diligence

Istotą Prawnego Due Diligence jest rozpoznanie wszelkich zagrożeń z prawnego punktu widzenia wynikających z przejęcia spółki

Prawne Due Diligence spółki przejmowanej zawiera najczęściej:

  • historię i aktualny status prawny firmy,
  • prawa własności w tym do aktywów materialnych i niematerialnych,
  • analizę prawną głównych kontraktów,
  • wymagane zgody, pozwolenia,
  • obciążenia,
  • potencjalne kary do zapłacenia przez firmę,
  • toczące się postępowania sądowe,
  • toczące się spory z władzami, w tym m.in. takimi jak urzędy antymonopolowe, celne, władze lokalne i inne.

Oferta VBM Consulting w zakresie Prawnego Due Diligence:

  • Wsparcie w wyborze odpowiedniej kancelarii prawniczej
  • Nadzór i koordynacja procesu realizacji Prawnego Due Diligence przez wybraną kancelarię prawniczą

Zobacz także: Pozostałe elementy oferty w zakresie M&A