VBM Consulting
 

Proces integracji

Sam fakt przejęcia lub fuzji z inną spółką, nawet na korzystnych warunkach, nie gwarantuje wzrostu wartości spółki przejmującej. Bez przeprowadzenia skutecznej integracji obu spółek (post merger integration) wartość w istocie może znacząco spaść (tzw. erozja shareholders value). Aby przejęcie lub fuzja zakończyły się sukcesem konieczna jest koncentracja na kluczowych jej elementach:

  1. Zbudowanie wizji połączonej firmy
  2. Wybór liderów procesu przemian
  3. Shareholder Value jako kluczowy parametr dla oceny sensowności planów połączenia
  4. Wczesne zaplanowanie maksymalnej ilości elementów integracji (pre-merger integration plan)
  5. Konsekwentne i planowe wdrożenie procesu integracji (post-merger integration)
  6. Koncentracja na czynniku ludzkim

 


Oferta VBM Consulting:

  • Kompleksowe wsparcie w całym procesie integracji zgodnie z wypracowaną metodyką opartą o liczne własne doświadczenia i najlepsze praktyki. Unikalną kompetencją VBM Consulting jest bogata wiedza o elementach Kapitału Intelektualnego i ich znaczenia dla wartości spółki, którą można wykorzystać realizując badanie IC Due Diligence przed potencjalną transakcją M&A.

Zobacz także: Pozostałe elementy oferty w zakresie M&A