VBM Consulting
 

Struktura transakcji

VBM Consulting oferuje następujące usługi w zakresie wsparcia procesu transakcji:

  • Profesjonalne doradztwo w całym procesie przeprowadzania transakcji zakupu udziałów/akcji spółki przejmowanej
  • Opracowanie wyceny spółki przejmowanej, oszacowanie rekomendowanej wysokości inwestycji kapitałowej Zleceniodawcy do spółki przejmowanej oraz wysokości i warunków wykupu udziałów od dotychczasowych udziałowców.
  • Doradztwo w zakresie doboru optymalnej dla nabywcy struktury transakcji kapitałowej.
  • Wsparcie w procesie negocjacji transakcji, a w szczególności zdefiniowanie warunków wstępnych „terms sheet” i następnie umowy inwestycyjnej,
  • Doradztwo w zakresie zdefiniowania mechanizmów „earn out” w postaci praw nabycia i sprzedaży pomiędzy Zleceniodawcą a dotychczasowymi udziałowcami spółki przejmowanej zabezpieczających nabywcy ciągłość działalności spółki po jj przejęciu.
  • Pomoc w redagowaniu treści umowy inwestycyjnej z udziałowcami spółki przejmowanej lub/i Zarządem, a w szczególności w zakresie wyceny spółki przejmowanej i pozostałych warunków transakcji i jej zabezpieczeń.

Zobacz także: Pozostałe elementy oferty w zakresie M&A