VBM Consulting
 

Tax & Financial Due Diligence

Celem przeprowadzenia badania Podatkowego Due Diligence jest przedstawienie najistotniejszych zagadnień podatkowych zaistniałych w spółce przejmowanej w badanym okresie mogących mieć wpływ na podjęcie decyzji o zainwestowaniu oraz analiza planowanej transakcji pod kątem obniżenia obciążeń podatkowych. Badanie polega na pełnym przeglądzie sytuacji podatkowej firmy w badanym okresie. Efektem badania jest przedstawienie zidentyfikowanych ryzyk podatkowych wraz z ich określeniem kwotowym w przypadkach, kiedy będzie to możliwe.

Z kolei Finansowe Due Diligence polega przede wszystkim na weryfikacji prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz prawidłowości ustalenia wyniku finansowego i rachunku przepływów oraz identyfikacji istotnych zmian i ich tendencji w tych sprawozdaniach.


Oferta VBM Consulting w zakresie Podatkowego i Finansowego Due Diligence:

  • Wsparcie w wyborze odpowiedniej specjalistycznej firmy audytorskiej.
  • Nadzór i koordynacja procesu realizacji Podatkowego i Finansowego Due Diligence przez wybranego audytora.

Zobacz także: Pozostałe elementy oferty w zakresie M&A