VBM Consulting
 
VBM Consulting » ZAKRES USŁUG DORADCZYCH » Value Based Sales & Marketing

Value Based Sales & Marketing (strategie sprzedaĹźy i marketingu)

Marketing i sprzedaĹź są działaniami ściśle powiązanymi w kaĹźdej spółce. Nie ma bowiem skutecznej sprzedaĹźy bez odpowiedniego wsparcia ze strony marketingu i nie ma efektywnego marketingu bez podążających za nim działań handlowych. W zrozumieniu tej prostej zasady tkwi tajemnica sukcesu rynkowego wielu firm.

Zobacz więcej: