VBM Consulting
 

Test na utratę wartości

Spółka VBM Consulting posiada doświadczenie w specyficznej formie wyceny wartości jaką jest tzw. test na utratę wartości. Test realizowany jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 36 "Utrata wartości aktywów" (MSR 36) z wykorzystaniem metody DCF.

Celem testu jest ustalenie czy aktywa jednostki wykazywane są w bilansie w prawidłowej wartości. Spółka VBM Consulting przeprowadza od kilku lat regularnie ww. testy dla spółek publicznych. W wyniku tych projektów posiadamy wypracowaną, sprawdzoną metodykę oraz zgromadziliśmy odpowiednie doświadczenie w relacjach z audytorami weryfikującymi przeprowadzone testy.

Więcej o metodach wyceny: Modele wyceny